Jobbik hírek

Miért nem keresztény párt a jobbik?

Ha beütjük a Google-ba, hogy jobbik keresztény, hamar eljutunk a párt honlapjára, ahol a következő bekezdést olvashatjuk. “A Jobbik egy keresztény erkölcsi alapokon álló nemzeti párt. Minden politikai lépésünket és programunkat áthatja a keresztény erkölcsi kötelesség. Nem várjuk el tagjainktól, hogy vallásgyakorló, hívő emberek legyenek, de azt igen, hogy azonosuljanak a krisztusi tanítás értékrendjével. Ez nem melldöngetést és álszent képmutatást jelent, hanem azt, hogy a politikát szolgálatnak fogjuk fel, amelynek célja, hogy az igazságot, a szolidaritást és a rendet megjelenítse a társadalmi működésben.” Még egyszer: elvárják, hogy azonosuljanak a krisztusi tanítás értékrendjével. Reméljük sokan hamar átérezték ennek a mondatnak az abszurditását. Aki azonban nem lát semmilyen ellentmondást az idézet és a valóság között, annak most álljon itt néhány pont, mely egyértelműen bizonyítja, hogy mekkora szakadék tátong a jobbik és a kereszténység közé.

1:  Nácik.

A nácizmus és a kereszténység közötti ellentétet fölösleges részletezni.

2: Felvállalják az ősi pogány sámán kultuszt

Habár nem vagyunk vallásszakértők, az mindenki számára világos, hogy az ősi sámán kultúra és mitológia szöges ellentétben áll Krisztus által lefektetett hittételekkel. A pogány kultúra ezen eklatáns komponensével való szellemi közösség vállalás és a kereszténység nem fér meg egymás mellett – hiteles módon legalábbis. Vonáék mindenesetre mindent megtesznek, hogy a két világgal egyszerre azonosuljanak, és mindkét tábor híveit megszólítsák. Négy évvel ezelőtt a parlamenti alakuló ülésre a jobbikos képviselők például sámándobos nővel érkeztek, két évvel ezelőtt a Gárda születésnapi ünnepségen pedig szintén megjelentek a sámándobok a színpadon. A párt XVII. kerületi alapszervezetének honlapján megtalálható a katolikus, református és evangélikus egyház ismertetése mellett az ősmagyar pogány vallás is. Következzen néhány idézet az oldalon található hittételeiből: “A TÁLTOS Egyházi Közösség magyar oseink hitét hirdetve vallja, hogy miként az UNIVERZUMBAN is megtalálhatóak a különbözo szintek, /Galakszis, Nap, Föld, Teremtmények,/ úgy az ember is testi, lelki, szellemi egységként muködik harmónikusan.
A TÁLTOS hitélet alapelve, hogy az ember anyagból, – amit a Földanyá- tól kap -, szellembol, – amit a Mennyei Atyától kap -, és a lélekbol épül fel, a lélek az a PRINCIPIUM, amely a szellem üzeneteit igyekszik a test felé tolmácsolni.” A Szent Korona rádió is készített egy riportot a parlamentben egy oda látogatott sámánról két éve.

 

 

3: Iszlám imádat

Nem érdemes arról vitatkozni, milyen felfogásbeli különbségek és feloldhattalan ellentétek állnak a két vallás között, elég csak a közel-keleti iszlám diktatúrákban tapasztalt keresztényüldözésekre gondolni. Ezek az apróságok a magát katolikusnak valló Vonát úgy tűnik cseppet sem zavarják. Önéletrajzi könyvbében például a következő szavakkal méltatja a “béke vallását”: “ha az iszlám megbukik, akkor a fény szinte teljesen kialszik, és a globalizmus sötétsége előtt már nem jobbikmarad érdemi ellenfél”. A keresztény Vona, aki Krisztus helyett az iszlámot tartja az emberiség megmentőjének, ráadásul a keresztény Európát iszlamofóbiával vádolja. A párt, ami iszlámhívő, de közben kettős kereszteket állíttat fel köztereken. Ezen igazodjon ki az ember! A Jobbik mindemellett gazdaságilag és politikailag is az iszlám országok felé tendál, az iráni rezsimmel már régóta kacérkodik és széles gesztusokkal akarja egyértelművé tenni baráti szándékát, mostanában pedig Törökországban látta meg ugyanezt a potenciált, ahova Vona nemrég egy körút keretében tett is látogatást. Természetesen ott sem felejtette el leróni legmélyebb hódolatát a következő nyilatkozattal: “az iszlám az emberiség utolsó reménye.”

4: Züllött erkölcsű képviselők

Vonáék ugyebár elvárják képviselőik részéről, hogy azonosuljanak a krisztusi tanítás értékrendével. Ez eddig rendben is van, olvasóink a lenti képek alapján eldönthetik ez mennyire sikerült. Ám ennek a pontnak van egy fontosabb üzenete is. Vonáék ugyanis rendszeresen igyekeznek úgy megjelenni a társadalom előtt, mint letisztult szellemi és erkölcsi magaslatok , retorikájuknak pedig fontos részét képezi a liberális erkölcsi nihilizmus és dekadencia folytonos ostorozása. (Lásd Vona nyilatkozatát: “TV2 és RTL Klub szűnjön meg, a székházaikat romboljuk porig és hintsük be sóval”). Mindezek jegyében lássunk néhány példát kommentár nélkül, a Jobbik egyes képviselői miként azonosultak a krisztusi tanítással és mutattak példát a nemzetnek erköcs terén.

szávaySzávay István:

 

 

 

 

 

szávay

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeszenszky Sándor:

jeszenszki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Király András:

király

 

 

 

 

 

 

 

Zagyva György Gyula: zagyva

 

About these ads

6 thoughts on “Miért nem keresztény párt a jobbik?

 1. Érdekes, hogy egyik párt képviselői sem kompromittálódtak még azon a szinten (aljas, tirpák-pronyó módra) mint a szélsőjobbosok.Nemhiába.

 2. A náci pártok egyik lényege a faji különbségtételen kívül a politikai katolicizmus, na persze ez alatt nem vallásosságot vagy a keresztény tanok betartását kell érteni, hanem a katolikus 1 ház feudális-fasiszta-katolicista tekintélyuralmi-parancsuralmi rendszert, aminek alapvetése az antiszemitizmus és a “nemzet” “fajjal” való azonosítása.
  A náci ideológiában a “keresztény” vallás az “árja” faj vallása a zsidókkal szemben.

  “Az a magyar aki keresztény, ki a keresztény? az aki nem ZSIDÓ!”

  Lényegében erről szólt horthy “keresztény” fasiszta magyarországa, aminek a szellemi örököse a jobbik és a fidesz is! (csak mérsékeltebb formában)
  Ez az államideológia ágyazott meg a zsidó ellenes törvényeknek és a holokausztnak, és lényegében a mein kaft is erről szól, és ez a vatikán nemhivatalos ideológiája is mint ahogyan a sötét középkorban is az volt.

  A francia forradalom ennek a sötét kornak vettet véget ezt hívják felvilágosodásnak, amikor a liberális, haladó, szabadságjogokat követelő forradalom győzött a sötét középkori feudálfasiszta önkényuralommal szemben, (a fasizmus már akkor is fasizmus volt csak nem így hívták)

  Ennek a beteg ideológiának (politikai katolicizmus) köszönheti mágyárország a tragédiáit, többek között trianont is, hogy miért? mert ez az ideológia vitte bele az országot az első és a második világháborúba és tette az országot a lakosaival együtt a náci-németország természetes szövetségesévé.
  Ugyanis a katolicizmus és a nácizmus édes testvérek, az egyik a másikból következik, a középkori katolikus 1 ház zsidó ellenes intézkedéseit másolták a nácik is mértani pontossággal, csak hitler a vallás helyére fajt állítót a zsidókkal szemben, ezért olyan fontos a náci (daganatos) képződményeknek a úgynevezett “keresztény vallás” és ezért gyűlölik a szabadságjogokat adó liberalizmust (ami az önkény ellentéte, sőt azzal szemben jött létre annak idején), plusz a liberalizmust “zsidó (szabad kőműves) találmánynak” tartják a nácikok, mert a liberális demokrácia a fasiszta(katolicista) önkény ellentéte amiben a nácizmus nem él meg, ezért minden náci párt törekvése a demokrácia felszámolása (amit zsidó trükknek tartanak) a nácizmus célja vissza állítani a fasiszta”keresztény” önkényuralmat ami elnyomást hoz és népirtáshoz vezet, nem mellesleg az ország pusztulásához…

 3. Ja, és nem említettük még a Hit Gyülekezete üldözését. Jelenleg ma Magyarországon ugyanis ők az egyetlen olyan keresztény felekezet, amely

  -elismeri, hogy a kereszténység nincs a zsidóság nélkül

  -továbbá következetesen, keményen beszól a náciknak, hogy vállalhatatlan, amit képviselnek.

  Ezért persze, hogy gyűlölik őket:S

 4. A poszt majdnem jó, de egy helyütt hibázik: a kereszténység a fasizmus IDEOLÓGIAI ALAPJA! Tehát buta az, aki elhinné, hogy bármilyen, akár felszíni ellentét is lenne közöttük!
  A kereszténység a judaizmus spirituális kiválasztottságát átértelmezve vette át: míg a zsidó azért választott nép, mert közvetlenül kapta meg az isteni törvényeket – ha jól értettem meg, miről van szó – , addig a kereszténységben evilági, hatalmi kiválasztottságról, előjogokról, pénzről, szexről szól a mindenkori “elit” “kiválasztottsága”. (Az antiszemita összeesküvés-elmélészek tehát saját magukat akarják belelátni a zsidóságba, ezért nem értenek semmit. A projekció azért olyan jellemző a szélsőjobbra, mert egyes eredmények szerint a projekcióra a paranoid és a hisztérikus személyiségtípusok hajlamosak, ez pedig nagyon jellemző a szélsőjobbosokra.) A kereszténység tehát, adja bár a lovat a feudális önkényurak vagy a “faji” “argumentációt” képviselő nácik alá, mindig visszamenőlegesen, isteni kiválasztással okolja meg, miért kell valakinek úrnak lennie, míg a többinek szolgának. I. Ottó, I. Ferenc József, Rockefeller, Ford, Bill Gates, Obama ugyanannak az istennek a “feljogosításával” működik, mint Hitler és Szálasi! A társadalmi egyenlőtlenségek, az előjogok és a jogfosztások teljes rendszere, a kasztosodás mind-mind a kereszténység tudomány- és emberellenes, eleve fasiszta eszmeiségéből következnek.
  A fasizmust mindenütt támogatta a klérus: az SS-nek számtalan pap volt a tagja, katholikusok és protestánsok egyaránt. (Mindenütt a helyi egyház importálta a náci eszméket.) XII. Piusz együttműködött a Holokausztban, Tiso és teljes kísérete pap volt, Szálasi özvegye, Mindszenti szintén püspök volt, Nyírő, a nyilas képviselő, szintén pap volt, a kollaboráns népírtók zászlóit papok szentelték fel Ukrajnában, a lengyel papok a nácik besúgóiként működtek, több, mint biztos, hogy Wojtila is… Ennyit róla.
  A nácizmus alapja a kivételezett helyzetre való kiválasztottság képzete: ezt pedig nem hozza semmi jobban, mint a kereszténység fasiszta szennyideológiája. Korunkban itt vannak az igazkeresztények: a szarabbik, az iksz, a hvim, stb. Romániában a fasiszta eszmeiség fő interpretátora Tőkés László, itt pl. Semjén és Ifj. Hegedűs Lóránt. Ukrajnában a majdanista neonácik jelentős és állandó támogatást kapnak az egyháztól, Oroszországban a neofasiszta eszmeiség, pl. a melegellenesség és az idegengyűlölet egyházi árucikk. Lengyelországban a fasizmusrehabilitáció és az abortuszellenesség a papi portéka főleg. (Ugyanez Latin-Amerikában.)
  Mi mindebből a tanulság? Hogy a fasiszta ideológiai szemét egyházi monopólium, és aki EGY eszmét, azaz a faso-kereszténységet két dologként akar kezelni, az téved.
  (Kíváncsi vagyok, hogy az oldal lesz-e elég bátor, hogy elviselje a tények ezen felsorolását, vagy végül mégis elgyávul, és engedve a náci elvárásoknak, meghunyászkodik a kereszténység előtt, és eltitkolja ezeket a dolgokat a kedves olvasók előtt. Hiszen, ha a cél a nácik elleni harc, akkor a náci eszméket gyökerestől kell kiírtani, ami viszont nem enged meg szemérmeskedést a gyökerek feltárásában! Aki viszont fél kimondani a kínos igazságokat, az katarzisra sem számíthat! Aki viszont meg akarja hagyni a nácizmus tápláló főgyökerét, az inkább valljon színt, hogy nácibarát! Nincs egyházellensség náciellenesség nélkül, mert nincs nácizmus egyház nélkül!)

Kérjük, itt szólítsa fel a szerkesztőségünket a melegebb éghajlatra történő mielőbbi távozásra illetve szintén csak itt tud sort keríteni felmenőink származására, foglalkozására és bőrszínére történő utalások megtételére. Köszönjük!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés / Módosítás )

Kapcsolódás: %s